Mes esame aktyvūs…

Taujėnų miestelio vietos bendruomenė norėtų imtis iniciatyvos sutelkti Taujėnų krašto (Taujėnų kraštas – vietovė apie Taujėnų miestelį, pasižyminti savitu kultūriniu išskirtinumu) suinteresuotąsias šalis (vietos valdžios, kultūros, meno, švietimo įstaigos, bibliotekos, verslas), kad būtų bendrai siekiama kuo efektyviau panaudoti vietos kultūros išteklius, didinamas kultūros paslaugų prieinamumas ir kokybė, plėstųsi kultūrinio dalyvavimo formų įvairovė, tai prisidėtų prie vietos gyventojų (įvairių visuomenės grupių) kultūrinės, socialinės ir ekonominės gerovės didinimo. Tad su ta intencija kartu su dar penkiais partneriais (mes esame iniciatoriais) parašėme koncepciją finansuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų fondui. Mūsų programa „Taujėnų krašto vietos bendruomenių kultūrinio verslumo skatinimas ir patrauklaus vietovės turistinio identiteto formavimas“ (projekto kodas LT04-3-KM-K01-022),
skirta vietos kultūrinio verslumo skatinimui. Bendra projekto vertė 380 000,00 eurų. Belieka tik sulaukti palankaus rezultato.

Parašykite komentarą