Gal tapsime partneriais?

Spalio pabaigoje gavome kvietimą dalyvauti projekte partnerio teisėmis. Tad neatideliodamas parašiau laišką projekto vadovei (originalas pridedamas).  Projektas sudomino, kadangi šiuo projektu siekiama didinti informuotumą apie netradicines Europos kultūros paveldo formas, siekiant pabrėžti jų didėjančią koreliaciją su socialine ir ekonomine dinamika ir jų vaidmenį vietos ekonomikoje, taip skatinant jaunimą investuoti į veiklą susijusią su mūsų kultūriniu paveldu Projektas suteiks jaunesnėms kartoms galimybę rasti įkvėpimo kurti naujas kultūrinio verslumo idėjas ir būti būsimais novatoriais savo vietovėje. Dėl šios priežasties minėto projekto rezultatai bus labai naudingi ir mūsų miestelio jaunimui. Mes neturime sutartinių įsipareigojimų ir mes negausime jokio finansavimo, tačiau, jei įmanoma ir tinkama bus mūsų bendruomenė, mes prisidėsime prie projekto sėkmės vykdydami vieną arba visą iš šių veiklų:

● dalyvauti suinteresuotųjų šalių susitikimuose (ir pačioje Rumunijoje),

● dalyvauti apklausose,

● bandomuosius produktus, kurie bus kuriami,

● dalyvauti skleidžiant projekto rezultatus mūsų informaciniuose tinkluose.

Parašykite komentarą