Apie mus

Bendruomenės įkūrimą paskatino nenaudojamo Taujėnų vidurinės mokyklos bendrabučio likimas. Ukmergės savivaldybė nusprendė į šį bendrabutį sukelti iš miesto tuos gyventojus, kurie nesugeba susimokėti mokesčių už komunalinius patarnavimus. Iškilo grėsmė, kad atsiras daug gyventojų turinčių mažas pajams ir dėl to  gali padaugėti miestelyje vagysčių ir kitokių nusiklatimų. Todėl miestelio gyventojai susibūrė į bendruomenę. Šiuo metu Taujėnų bendruomenėje 30 yra registruotų narių, bet skaitome, kad visi Taujėnų miestelio gyventojai yra bendruomenės nariai.

Mūsų tikslas: Taujėnų miestelio gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, jų bendruomeninių ryšių stiprinimas, siekiant užtikrinti ekonominę, kultūrinę, aplinkosauginę ir socialinę plėtrą. Taujėnų miestelio bendruomenės taryba rengia projektus, dalyvauja konkursuose. Didelis dėmesys skiriamas miestelio aplinkos gražinimui, bendruomenės telkimui, kiekvieni metai renkama gražiausiai tvarkoma sodyba.

Rengti projektai: „Paplūdimio įrengimas – iniciatyvios bendruomenės ugdymas”, „Informacinio kraštotyrinio leidinio „Taujėnai” išleidimas”, „ Stipri bendruomenė – sveika bendruomenė”, „ Miestelio šventė „Skrydis per 410 žvaigždynų”, „Žaliasis virusas”, „Aš čia gimiau, augau ir uliojau”, Grupinės terapijos programa „Aš asmenybė, aš viską galiu”, „Senolių išminties sparnų pakylėti”, „Taujėnai 1918-2008″, „Gimtinės tautiškumo ir tikėjimo keliu”, „Tarptautinė mėgėjų teatrų šventė „Prie dvaro”.

2010 metais laukia nemažai darbų: Taujėnų parapija kartu su Taujėnų miestelio bendruomene ruošiasi teikti projektą, kurio metu planuojama gauti Europos Sąjungos paramą Taujėnų bažnyčios fasado kapitaliniam remontui.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija rengia kitą techninį projektą, pagal kurį bus rekonstruota ir praplėsta nenaudojama buvusi mokyklos katilinė. Joje bus įrengtas bendruomenės centras. Po vienu stogu įsikurs nauji kultūros namai, biblioteka, bendruomenės pirtis, jaunimo laisvalaikio centras, bendruomenės amatų centras. Projektas susidės iš  3 etapų. Visas projektas bus finansuotas iš Europos Sąjungos ir Ukmergės savivaldybės lėšų, darbais prisidedant Taujėnų  miestelio bendruomenei.